«

»

feb 14

De Boetners & Ritn Ditn

Zaterdag 27 februari bi-j Café de Engelenbak: De Boetners & Ritn Ditn

JD

A-j Moar Schik Hebt …

… En da he’j op 27 februari bi-j Café de Engelenbak met De Boetners & Ritn Ditn.

Tied veur Rock’n Roll!!

Anvangstied: 20:30

RitnDitn